Hautaan siunaaminen

Läheisen ihmisen kuoltua hänen omaistensa tehtävä on tehdä viimeinen palvelus ja haudata vainaja. Luopuminen läheisestä tapahtuu konkreettisesti hautaan saattamalla ja sisäisesti surren, muistellen ja elämän perimmäisiä tarkoituksia miettien.Molemmat kysyvät voimia, kärsivällisyyttä ja aikaa. Hautaan siunaamisessa jätämme läheisemme ja itsemme Jumalan huolenpidon piiriin ja jäämme odottamaan jälleennäkemistä ylösnousemuksessa.

Kasteessa otsaamme piirrettiin ristinmerkki. Ristinmerkki seuraa meitä elämämme ajan, ja risti johdattaa meidät elämän lopulla hautajaisissa myös kuoleman rajan yli. Se on elämän merkki, joka johdattaa meidät Jumalan luo. Saamme turvallisin mielin jättää itsemme ja läheisemme Jumalan huomaan.

Hautaan siunaaminen on aina sekä surun ja ilon juhla. Hautajaiset ovat julkinen tilaisuus.

Muistotilaisuus on yksityinen ja sen järjestäminen sekä sisältö omaisten ratkaistavissa. Hautajaiset voivat olla tärkeä osa myös lapsen surutyötä. Yhdessä voidaan rukoilla voimia suruun.

Kirkkoherranvirastosta tai hautaustoimiston kautta varataan kirkko, pappi ja kanttori hautajaistilaisuuteen.