Kodin siunaaminen

Muuttaessanne uuteen kotiin, vuokra- tai omistusasuntoon – haluatte ehkä kodillenne siunauksen. Kodin siunaaminen on kirkollinen toimitus, jossa pyydetään Jumalan siunausta ja varjelusta omalle kodille ja sen asukkaille. Tilaisuuteen kuuluu myös raamatunlukua ja virsien laulua.

Kirkollisten toimitusten kirjassa on kodin siunaamisen lomake. Tilaisuuden voi myös järjestää melko vapaamuotoisesti. Kodin siunaamisen toimittaa tavallisimmin pappi, mutta toimituksen voi johtaa myös muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Perheenjäsenet ja ystävät voivat toimia rukousten ja Raamatun lukijoina.

Kirkkoherranvirastosta varataan pappi ja kanttori kodin siunaamiselle.